Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dowiedz się więcej

Nasza oferta

Wymóg sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli dokumentu określającego zasady funkcjonowania zgodnego z ochroną przeciwpożarową, zapobiegania pożarowi i postępowania w przypadku jego wybuchu w danym obiekcie określają przepisy MSWiA z czerwca 2010 ((Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Do przygotowania stosownego dokumentu zobowiązani są zarówno właściciele, zarządcy, jak i użytkownicy budynków użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, szpitali, biur itp.), zamieszkania zbiorowego (sanatoriów, domów wczasowych, domów opieki), obiektów produkcyjnych, inwentarskich oraz magazynowych o określonej powierzchni (kubaturze).


Po opracowaniu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przedstawiona wszystkim pracownikom oraz osobom, które regularnie przebywają lub korzystają z obiektu. Wdrożenie zasad powinno zostać potwierdzone osobistym podpisem każdego pracownika na stosownym oświadczeniu. Zaznajomienie z dokumentem może również odbyć się w czasie szkolenia przeciwpożarowego lub szkolenia BHP.


Należy pamiętać, że wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (a także ją aktualizować) może jedynie osoba specjalnie do tego uprawniona. Dlatego zalecamy skorzystanie z naszego doświadczenia i potwierdzonych kwalifikacji w tym zakresie. W naszej firmie dokumentacja przygotowywana jest przez inżynierów, inspektorów i specjalistów do spraw pożarnictwa. Dotychczas wszystkie opracowywane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego podczas odbioru obiektu spełniały wymogi Państwowej Straży Pożarnej.


Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Copyright © 2017 nofire.pl | All rights reserved.