Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Świadczymy profesjonalne usługi PPOŻ Warszawa to nasz główny teren działania.

Zobacz Naze realizacje
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Nofire Warszawa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Wymóg sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli dokumentu określającego zasady funkcjonowania zgodnego z ochroną przeciwpożarową, zapobiegania pożarowi i postępowania w przypadku jego wybuchu w danym obiekcie określają przepisy MSWiA z czerwca 2010 ((Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Do przygotowania stosownego dokumentu zobowiązani są zarówno właściciele, zarządcy, jak i użytkownicy budynków użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, szpitali, biur itp.), zamieszkania zbiorowego (sanatoriów, domów wczasowych, domów opieki), obiektów produkcyjnych, inwentarskich oraz magazynowych o określonej powierzchni (kubaturze). Po opracowaniu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przedstawiona wszystkim pracownikom oraz osobom, które regularnie przebywają lub korzystają z obiektu. Wdrożenie zasad powinno zostać potwierdzone osobistym podpisem każdego pracownika na stosownym oświadczeniu. Zaznajomienie z dokumentem może również odbyć się w czasie szkolenia przeciwpożarowego lub szkolenia BHP. Należy pamiętać, że wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (a także ją aktualizować) może jedynie osoba specjalnie do tego uprawniona. Dlatego zalecamy skorzystanie z naszego doświadczenia i potwierdzonych kwalifikacji w tym zakresie. W naszej firmie dokumentacja przygotowywana jest przez inżynierów, inspektorów i specjalistów do spraw pożarnictwa. Dotychczas wszystkie opracowywane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego podczas odbioru obiektu spełniały wymogi Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do współpracy!

Statystyki


0

Budynki w stałej konserwacji ppoż


0

Sprawdzonych
SSP


0

Wykonanych instrukcji bezpieczestwa pożarowego

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Copyright © 2017 nofire.pl | All rights reserved.