Przejścia instalacji kablowych


Wstecz

Najczęściej zabezpieczanym przejściem ppoż instalacji elektrycznej, są przewody elektryczne wychodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Przestrzeń pomiędzy przegrodą wypełniana jest wełną o gęstości niemniejszej niż 150 kg/m3. Powstałe w ten sposób oddzielenie malowane jest niepalną masą wraz z przewodami przechodzącymi przez przegrodę na długości określonej w Aprobacie Technicznej dla danego rodzaju przejścia. Przewody elektryczne w osłonach plastikowych zabezpiecza się poprzez przecięcie osłony, wypełnienie przestrzeni pomiędzy osłoną a przewodem przy użyciu niepalnej wełny oraz masy niepalnej.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt