Hydranty wewnętrzne


Wstecz
Hydranty wewnętrzne

Zgodnie z PN-EN 671 w hydrancie wewnętrznym co roku powinien być sprawdzany wypływ wody, którego natężenie nie może być mniejsze od wartości podanych w tabelach tych norm. Prąd (strumień) wody powinien oddziaływać na pożar z odpowiednią siłą mechaniczną. Natomiast węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze co 5 lat.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt