Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne


Wstecz

Oświetlenie awaryjne zapewnia możliwie jak najszybsze i bezpieczne opuszczenie budynku, w chwili kiedy pojawiło się zagrożenie zdrowia i życia.

Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia bezpieczne opuszczenie pomieszczeń, w których dochodzi do zaniku podstawowego zasilania. Oprawy ewakuacyjne powinny być usytuowane.

  • przy urządzeniach gaśniczych,
  • przy wejściach i znakach bezpieczeństwa,
  • w pobliżu punktu pierwszej pomocy,
  • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
  • na zewnątrz i w pobliżu wyjścia końcowego.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt