Systemy oddymiania klatek schodowych


Wstecz
Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych mają zapewnić takie warunki na klatce, aby osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogły go opuścić lub mogły zostać uratowane w inny sposób. By zapewnić bezpieczeństwo w sposób ciągły konieczne są przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. Nie należy zapominać dodatkowo o prowadzeniu czynności serwisowych w okresach ustalonych przez producenta.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt