Aktualności

Jak zabezpieczyć kotłownię? - systemy detekcji gazu

Aktualność


Jak zabezpieczyć kotłownię? - systemy detekcji gazu

Pomieszczenia, w których znajduje się instalacja gazowa, narażone są na wyciek gazu, który może spowodować eksplozję. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku, konieczne jest wyposażenie kotłowni gazowej w systemy detekcji gazu. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie wycieku i odcięcie jego dopływu do pieców, przez co ryzyko nastąpienia wybuchu znacznie spada.

Czym są systemy detekcji gazu?

Posiadając kotłownię gazową w budynku wielorodzinnym konieczne jest wdrożenie systemu detekcji gazu. Jego zadaniem jest poinformowanie domowników o niebezpieczeństwie, tj. wyciek oraz odcięcie jego dopływu do pieca. Jak działają tego typu systemy? Samo urządzenie składa się z elementów detekcyjnych, sygnalizacyjnych oraz wykonawczych. Podczas wycieku gazu znacznie wzrasta jego stężenie w powietrzu, a gdy osiąga ono wartość krytyczną, przesyłana jest informacja do centralnego systemu detekcji gazów. Następnie uruchamiany jest alarm dźwiękowy ostrzegający użytkowników budynku o niebezpieczeństwie, a dopływ gazu do pieca - odcinany.

Kiedy system detekcji gazu jest obowiązkowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku instalacja systemów detekcji gazu jest obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach, gdzie nominalna moc cieplna urządzeń gazowych przekracza 60 kW. Z tego względu najczęściej montuje się je w kotłowni gazowej, ale także w kuchniach restauracyjnych, gdzie znajdują się piece gazowe oraz w halach ogrzewanych promiennikami lub nagrzewnicami gazowymi.

Przegląd systemu detekcji gazu

Zarówno w kotłowni w budynku wielorodzinnym, jak i w innych, wyżej wymienionych, pomieszczeniach, obowiązkowy jest sprawny system detekcji gazu, spełniający warunki techniczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. dotyczącym ochrony przeciwpożarowej obowiązkiem zarządcy budynku jest regularna konserwacja i przegląd urządzeń ppoż., w tym także systemów detekcji gazu. Jak często należy przeprowadzać taki przegląd? Przynajmniej raz do roku lub częściej, jeśli wymaga tego producent. Trzeba pamiętać, że do obowiązków zarządcy budynku należy także kalibracja detektorów. Powinno się ją przeprowadzać co 3 lata lub w sytuacji, gdy doszło do wycieku gazu. Podkreślamy, że bezpieczeństwo użytkownikom danego budynku zapewniają jedynie systemy detekcji gazu spełniające wszelkie warunki techniczne.

Czynności wykonywane podczas przeglądu

Podczas przeglądu systemów detekcji gazu poddaje się kontroli jego wszystkie elementy, czyli m.in. centralę detekcji, detektory, sygnalizatory i zawory odcinające. Ma to na celu sprawdzenie poprawności działania poszczególnych elementów. Następnie weryfikuje się także działanie samych detektorów poprzez podanie gazu wzorcowego o określonym stężeniu, odpowiednim dla danego detektora.

Profesjonalny przegląd urządzeń ppoż.

Prawidłowy przegląd systemu detekcji gazu zarówno w kotłowni w domu, w budynkach wielorodzinnych, jak i w innych pomieszczeniach jest kluczowy dla bezpieczeństwa jego użytkowników. Z tego względu warto korzystać z usług profesjonalnych firm, które mają duże doświadczenie w przeglądzie urządzeń ppoż. Firma NOFIRE Usługi BHP i PPOŻ S. C. wyróżnia się wykwalifikowanym zespołem, który posiada niezbędne uprawnienia do przeprowadzania montażu oraz konserwacji urządzeń ppoż. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do szerokiego grona zadowolonych klientów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt