Aktualności

Krótkie vademecum wiedzy, czyli wszystko co musisz wiedzieć o instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ

Aktualność


Krótkie vademecum wiedzy, czyli wszystko co musisz wiedzieć o instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ

W każdym miejscu skupiającym dużą ilość osób właściwe zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy to priorytet. Działania jakie powinny zostać podjęte regulowane są przez polskie przepisy prawne. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jednym z dokumentów o jakie musi zadbać praktycznie każdy budynek jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Przeczytaj nasz artykuł, dowiedz się czym jest i co powinna zawierać!

 

Bezpieczeństwo pożarowe na najwyższym poziomie! Sprawdź czym jest instrukcja PPOŻ

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem zawierającym niemalże wszystkie informacje związane z kwestiami przeciwpożarowymi. Uwzględnia ona m.in. rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, ROPów. Instrukcja te pełni bardzo ważna funkcję dla Straży Pożarnej w razie wybuchu pożarowego zagrożenia. Co najważniejsze, z instrukcją bezpieczeństwa PPOŻ powinien zostać zapoznany każdy pracownik budynku. Dokument ten musi zawierać zarówno cześć opisową jak i graficzną w celu lepszego zobrazowania całego rozmieszczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek stworzenia instrukcji spoczywa na każdym właścicielu budynku, a niewywiązanie się z niego skutkuje karami pieniężnymi i zagraża wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu.

 

Zadbaj o profesjonalną instrukcję wraz z doświadczonymi specjalistami

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą być aktualizowane co dwa lata! Co najważniejsze, okres ten może ulec skróceniu jeśli dojdzie do przebudowy budynku, bądź w zakładach produkcyjnych zajdzie zmiana procesu technologicznego. W takich przypadkach instrukcja musi być automatycznie zaktualizowana! Oczywiście musimy zaznaczyć, że dokument ten nie może być wykonany przez przypadkową osobę. Konieczne tutaj jest odpowiednie wykształcenie dające wiedzę o określonych przepisach przeciwpożarowych. Nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ oferuje wszystkim zainteresowanym profesjonalną pomoc przy tworzeniu instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ. Nie ryzykuj błędami prawnymi, a tym samym karami podczas kontroli. Każdego dnia każdemu uświadamiamy, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest priorytetem!

 

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt