Aktualności

Rodzaje gaśnic - jakie są typy i do czego służą?

Aktualność


Rodzaje gaśnic - jakie są typy i do czego służą?

Gaśnica to urządzenie przenośne służące do gaszenia pożarów. Zgodnie z polskim prawem gaśnice powinny być pomalowane kolorem czerwonym i znajdować się w miejscach łatwo dostępnych oraz widocznych. Rodzaje gaśnic w Europie oznacza się systemem literowym:

  • A – do gaszenia pożarów ciał stałych
  • B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych
  • C – do gaszenia pożarów gazów palnych
  • D – do gaszenia pożarów metali palnych
  • F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących

Najpopularniejszym typem gaśnicy jest gaśnica ABC, która jest najbardziej uniwersalna i pozwala na ugaszenie aż trzech rodzajów pożaru.

Rodzaje gaśnic

Typy gaśnic dzielimy według środka gaśniczego:

  • gaśnice wodne - są wypełnione pianą gaśniczą i gaszą pożary typu A
  • gaśnice proszkowe - ich zadaniem jest odcięcie płonącej powierzchni od tlenu. W tym celu stosuje się proszki gaśnicze, np. fosforanowe lub węglanowe
  • gaśnice śniegowe - w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Służą one przede wszystkim do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, cieczy palnych oraz płonących gazów.

Przegląd techniczny gaśnic

Zasady co do rozmieszczenia oraz konserwacji gaśnic ABC i innych reguluje w Polsce wiele przepisów prawnych, które odpowiadają normom europejskim w tym zakresie. Przede wszystkim gaśnice powinny być poddawane konserwacji przynajmniej raz w roku, o czym mówi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Minimum raz w roku przeprowadza się przegląd gaśnic w budynkach, gdzie nie ma podwyższonego ryzyka pożaru, takich jak np. sklepy, szkoły lub biura. Dwa razy do roku lub częściej przeprowadza się przegląd gaśnic w zakładach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, np. w produkcji przy wysokiej temperaturze lub zakładach chemicznych.

Jakie czynności obejmuje przegląd techniczny gaśnic?

Przegląd i konserwację gaśnic rozpoczyna przede wszystkim ogólna ocena stanu gaśnicy, a następnie przechodzi się do sprawdzenia plomby, węży i prądownicy oraz ilości środka gaśniczego. Sprawdza się także, czy na gaśnicy umieszczone są wszelkie niezbędne oznaczenia, instrukcje oraz czy są one czytelne i zgodne z aktualnymi przepisami.

Konserwacja rozszerzona obejmuje także sprawdzenie działania wskaźników ciśnienia gaśnic przenośnych, wykonanie próby rozładowania gaśnic, kontrolę gaśnicy pod kątem korozji, wgnieceń bądź innych uszkodzeń oraz przywrócenie gaśnicy do stanu gotowości.

Wszystkie przeprowadzone badania powinny być poświadczone protokołem sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami, a na kontrolce gaśnicy należy umieścić informacje o przeglądzie i stanie technicznym urządzenia.

Jakość i profesjonalizm

Firma NoFire działa na rynku od 2013 roku świadcząc usługi serwisu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani inżynierowie, technicy pożarnictwa, specjaliści BHP oraz serwisanci i monterzy sprzętu przeciwpożarowego. Na swoim koncie mamy setki przeprowadzonych przeglądów wszystkich typów gaśnic, dzięki czemu posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów sprzętu ppoż. i możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych klientów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt