Badanie hydrantów Warszawa

Dowiedz się więcej


Oferta

Przeglądy hydrantów w Warszawie

Na terenie zakładu pracy hydranty oraz zawory hydrantowe są traktowane jako urządzenia przeciwpożarowe. Z tego względu co jakiś czas należy poddawać je niezbędnym czynnościom konserwacyjnym. Przeglądy hydrantów przeprowadza się zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Natomiast węże będące elementem wyposażenia hydrantów muszą być poddawane próbie ciśnieniowej przynajmniej raz na 5 lat. Regulacje w tym zakresie sprecyzowano w rozporządzeniu MSWiA dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków.


W czasie kontroli ocenia się stan techniczny hydrantu i jego elementów, przewody rurowe doprowadzające wodę, przeprowadza się pomiary ciśnienia i poboru wody. Na koniec osusza się hydrant i przygotowuje do ewentualnego użycia, a wreszcie nakleja etykietę kontrolną z informacjami o przeglądzie.


Tego typu przeglądy powinny być wykonywane przez doświadczonego specjalistę dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem w zakresie norm przeciwpożarowych. Specjaliści z naszej firmy mają właściwe kompetencje do przeprowadzania przeglądów hydrantów oraz wiedzę o procedurach i szczegółowych zaleceniach producentów. Co więcej, dysponują wysokiej jakości sprzętem i narzędziami umożliwiającymi wykonanie konserwacji według zalecanych norm.


Po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu wystawiany jest specjalny protokół przeglądu hydrantu z datą i wynikiem testu, wykazem wymienionych elementów i części zamiennych, dodatkowymi wymogami i wyznaczoną datą kolejnego badania.


Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt