Nasza realizacja

Nasza realizacja

ul. Dzwonnicza, Serwis Systemu Sygnalizacji Pożaru POLON 4200

Usługi BHP i PPOŻ

Opis realizacji

W dniu 07.03.2017r. pracownicy firmy NoFire Usługi BHP i PPOŻ S.C. przeprowadzili prace konserwacyjne Systemu Sygnalizacji Pożaru firmy Polon Alfa.


Podczas wykonywania prac zostały wykonane między innymi następujące czynności:

·        Sprawdzenie czujek oraz ROP na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

·        Sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera, wyświetla i reaguje na otrzymane sygnały alarmowe;

·        Przeprowadzenie testu wskaźników centrali,

·        Sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych;

·        Oględziny w celu ustalenia zmian w budynku, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe działanie SSP;

·        Sprawdzenie akumulatorów centrali;

·        Wykonanie innych czynności przewidzianych przez producenta podczas kontroli SSP.


Masz pytanie?

Konserwacja i serwis urządzeń ppoż. – dlaczego są tak ważne?

Zarówno urządzenia przeciwpożarowe, jak i systemy sygnalizacji pożaru, odgrywają niezwykle istotną rolę w każdym budynku, ponieważ są gwarantem bezpieczeństwa jego użytkowników. To dlatego ich regularny serwis i konserwacja jest tak ważna. Nasi specjaliści sprawdzili poprawność funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru Polon Alfa, aby w sytuacji kryzysowej zadziałał prawidłowo. Konieczność serwisu i konserwacji urządzeń ppoż. reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., które mówi, że powinna być ona przeprowadzana przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli tak zaleca producent. 

Polon Alfa – profesjonalny serwis

Specjaliści z firmy NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ. S. C. mają wieloletnie doświadczenie oraz aktualną wiedzę dotyczącą serwisu urządzeń ppoż., w tym także Systemu Sygnalizacji Pożaru firmy Polon Alfa. Rutynowa kontrola potwierdziła sprawność czujek, ROP, centrali, akumulatorów oraz pozostałych elementów systemu. Wysoki profesjonalizm naszych pracowników pozwolił na sprawne i efektywne przeprowadzenie konserwacji. 

Oferujemy usługi nie tylko z zakresu serwisu i konserwacji, ale także montażu i naprawy urządzeń ppoż. Swoją pracę wykonujemy na najwyższym poziomie, z dbałością o wszelkie zasady bezpieczeństwa. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt