Drzwi przeciwpożarowe


Wstecz
Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe stanowią skuteczną, fizyczną barierę dla pożaru i produktów spalania, dlatego warto pamiętać, aby zawsze były w pełni sprawne i zamknięte.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych firma NoFire przeprowadza zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, dokumentacją techniczno-ruchową orz instrukcją obsługi producenta. Jest to m.in. kontrola oznakowania drzwi, ich funkcjonowania. Tu również zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA przeglądy powinny odbywać się z częstotliwością co najmniej raz w oku. 

Z przeprowadzonego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół z oceną stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych oraz zaleceniami.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt