Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)


Wstecz
Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

W pełni sprawny System Sygnalizacji Pożaru zapewnia pracownikom, klientom i użytkownikom pomieszczeń wysoki stopień bezpieczeństwa. Firma NoFire zapewnia wykonanie prac zgodnie z wymogami prawnymi, normami oraz zaleceniami producentów przez kompetentnych serwisantów.

Przegląd wykonujemy rzetelnie - sprawdzamy czujki profesjonalnym sprzętem - imitatorem dymu lub ciepła.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania przeglądów i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej wiodących producentów: POLON-ALFA, BOSCH, SCHRACK, ESSER, ARITECH i innych.

Z każdego przeglądu sporządzany jest szczegółowy protokół, który zawiera:

  • zakres przeprowadzonego przeglądu,
  • wykaz sprawdzonych elementów liniowych,
  • wyniki badań akumulatorów centrali,
  • wykaz uszkodzeń i usterek,
  • ocenę ogólną stanu sytemu.

Zapraszamy do składania zapytań - chętnie bezpłatnie wycenimy wykonanie przeglądu w twoim obiekcie.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt