Audyt i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego


Wstecz
Audyt i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Okresowe i systematyczne przeprowadzanie w zakładzie tego typu audytów daje szansę na podjęcie działań w celu zniwelowania ewentualnych nieprawidłowości. Wdrożenie zaproponowanych w wyniku audytu zaleceń pokontrolnych zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz przebywających w nim osób. W przypadku wystąpienia pożaru i poniesionej w związku z tym szkody minimalizuje również ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt