Przeglądy przeciwpożarowe Warszawa

Świadczymy profesjonalne usługi PPOŻ Warszawa to nasz główny teren działania.

Zobacz Nasze realizacje
PPOŻ Nofire Warszawa

Audyt i ekspertyza PPOŻ Warszawa


Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej Warszawa,zwany również audytem przeciwpożarowym Warszawa (ppoż) jest dokładną analizą wszelkich kwestii mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Budynek jest dokładnie sprawdzany pod kątem spełniania obowiązujących norm i przepisów przeciwpożarowych.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) stanowi, że za ochronę przeciwpożarową obiektu, odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Przepisy te obowiązują nawet w przypadku zatrudnienia osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, więc nie zwalnia to wyżej wymienionych osób z ewentualnej odpowiedzialności. Audyt przeciwpożarowy Warszawa jest przeprowadzany przez specjalistę z zakresu ochrony PPOŻ. Taka osoba ma wiedzę i umiejętności, dzięki którym jest w stanie zlokalizować i zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości. Warto zaznaczyć, że nieprawidłowości zidentyfikowane podczas audytu przeciwpożarowego, nie są równoznaczne z nałożeniem kary na zarządcę obiektu. Audyt jest przeprowadzany po to, aby wychwycić wszelkie nieścisłości i je zlikwidować, unikając ewentualnych sankcji. Niedopełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej może skutkować dotkliwymi stratami materialnymi, a w tym niewypłaceniem ubezpieczenia. Co więcej, zarządca obiektu, który nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, może liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Co obejmuje audyt PPOŻ?Zakres audytu przeciwpożarowego Warszawa ustalany jest indywidualnie. Obejmuje on dokładną analizę wszystkich aspektów wymogów prawnych a w tym: warunków ochrony przeciwpożarowej, warunków ewakuacji w obiekcie, wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) i systemy przeciwpożarowe, procedur obowiązujących w obiekcie na wypadek wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, zaopatrzenia w wodę, bram wjazdowych i dróg pożarowych, niezbędnej dokumentacji, regularności przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych oraz aktualności szkoleń PPOŻ, oznakowania niezbędnymi znakami ochrony przeciwpożarowej. Firmy wybierające audyt przeciwpożarowy Warszawa, otrzymają kompletny raport, uwzględniający wszelkie wykryte nieścisłości i nieprawidłowości. Gwarantujemy również udzielenie wyczerpujących wskazówek i informacji, dotyczących zapewnienia w danym obiekcie ochrony przeciwpożarowej zgodnej z wymaganiami i obowiązującym prawem.Zapraszamy do współpracy!

Statystyki


0

Budynki w stałej konserwacji ppoż


0

Sprawdzonych
SSP


0

Wykonanych instrukcji bezpieczestwa pożarowego

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami