Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)


Wstecz
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. [1] ma na celu ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku.

§6.1.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja składa się z części opisowej oraz graficznej która zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. Warunki ochrony przeciwpożarowej określają charakterystykę danego obiektu, przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt