Szkolenia okresowe BHP


Wstecz
Szkolenia okresowe BHP

Każde szkolenie BHP ma określoną ważność. Z jednej strony jest to związane ze zmieniającymi się warunkami pracy. Z drugiej – z konieczności przypominania co jakiś czas pracownikom, by przestrzegali zasad BHP w pracy. Szkolenie BHP przeprowadza się w formie kursu, seminarium, wykładu czy instruktażu. Szkolenie takie można zorganizować dla grupy (np. szkolenia okresowe BHP grupowe osób zatrudnionych w danym dziale czy innej jednostce organizacyjnej) albo indywidualnie (choćby wówczas, gdy kandydat jest przyjmowany do pracy i musi odbyć szkolenie wstępne BHP).

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt