Gaśnice


Wstecz
Gaśnice

Sprawna gaśnica użyta we właściwy sposób może skutecznie zgasić pożar w początkowej fazie rozwoju co zmniejsza ryzyko powstania poważnych strat. Dlatego tak ważne jest poddawanie ich okresowej konserwacji i przeglądom, a także umiejętność obsłużenia urządzenia. Czynności konserwacyjne sprzętu ppoż. powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok. Obowiązek ten na właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jeśli jesteś zainteresowany przeszkoleniem personelu z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych zapraszamy do kontaktu!

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt