Stałe urządzenia gaśnicze


Wstecz
Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze wykorzystywane są w pomieszczeniach w których gromadzone są cenne przedmioty wobec których stosowanie tradycyjnego środka gaśniczego jakim jest woda mogło by doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń. Ponadto SUG stosuję się w miejscach gdzie zlokalizowane są urządzenia elektryczne min. serwerownie, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe.

Oferujemy dla Państwa coroczny przegląd systemu polegający w skrócie na sprawdzeniu szczelności instalacji oraz zaworów a także na kontroli poprawności wykonania systemu zgodnie z projektem.

Z przeprowadzonego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół określający aktualny stan instalacji przeciwpożarowej wraz zaleceniami.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt