Przeciwpożarowe wyłączniki prądu


Wstecz
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie w przypadku zagrożenia odciąć dopływ prądu w obiekcie do wszystkich obwodów, pomijając obwody zasilające instalacje i urządzenia, które bezwzględnie muszą funkcjonować podczas pożaru. Ważne jest, aby podczas realnego zagrożenia spełnił swoją funkcję. Dlatego, bardzo ważne jest poddawanie urządzeń przeciwpożarowych okresowym przeglądom.


Wykonujemy przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP. W skład naszych serwisowych zespołów wchodzą wykwalifikowani elektrycy, którzy posiadają stosowne uprawnienia SEP (D+E) do wykonywania fachowego przeglądu.
Z przeprowadzonego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół określający aktualny stan instalacji przeciwpożarowej wraz zaleceniami.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt