Pomiary akumulatorów zasilania awaryjnego


Wstecz

Urządzenia przeciwpożarowe w momencie wystąpienia pożaru i rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej muszą zadziałać poprawnie przez określony czas w chwili utracenia stałego zasilania. Okresowe kontrole polegające na wykonaniu pomiarów akumulatorów oraz usunięciu usterek jakimi są uszkodzenia akumulatorów i obniżona pojemność, dają gwarancje poprawnego zadziałania systemów bezpieczeństwa w budynku w chwili zagrożenia i zaniku prądu.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt