Bramy przeciwpożarowe


Wstecz
Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe, grodzie oraz kurtyny przeciwpożarowe mają za zadanie w przypadku zagrożenia pożarowego ograniczyć jego rozprzestrzenianie się w obrębie danej strefy pożarowej. Zamknięta brama to stała bariera dla ognia.

Bramy tak jak inne urządzenia ppoż.  w celu zapewnienia pełnej sprawności wymagają okresowego przeglądu stanu technicznego.

Podczas przeglądu sprawdzamy nie tylko ogólny stan techniczny przegrody, ale także poprawność działania centrali sterującej, stan awaryjnego źródła zasilania, reakcję czujek na gaz testowy, stan linek naciągowych, dobór balastu oraz współdziałanie urządzenia z innymi instalacjami.

Z przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół zawierający ocenę techniczną urządzenia. 

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt