Przeglądy i serwis PPOŻ

Każdy budynek niezależnie czy jest to zakład produkcyjny, galeria handlowa, blok mieszkalny, czy inny obiekt użytku publicznego musi być w pełni dostosowany do przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. Bez spełnienia tego obowiązku nie ma możliwości, aby uzyskał on pozwolenie na użytkowanie. Określone jest to w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ wykonuje wymagane przeglądy ppoż na terenie takich miast jak Warszawa, Lublin oraz Łódź. Nie dopełnienie obowiązku wymaganego w przepisach skutkuje nie tylko poważnymi konsekwencjami prawnym ale także stwarza ryzyko, że systemy nie zadziałają podczas pożaru. Stanowi to zagrożenie dla całego budynku oraz osób znajdujących się w nim.

Przeglądy ppoż w miastach: Warszawa, Lublin oraz Łódź powierz specjalistom

Z wyżej wspomnianego przez nas rozporządzenia wynika, że przeglądy ppoż powinny być wykonywane regularnie w terminach ustalonych przez producenta, a tym nie samym nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo zgodnie z przepisami właściciele oraz osoby zarządzające budynkiem mają obowiązek dbania i utrzymywania wszystkich urządzeń, a także instalacji przeciwpożarowych w dobrym stanie technicznym. Głównym zadaniem systemów przeciwpożarowych jest sygnalizowanie zagrożenia, co umożliwia odpowiednio wczesne podjęcie odpowiednich kroków zabezpieczających budynek oraz osoby znajdujące się na jego terenie. Oczywiście rodzaje urządzeń muszą być dobrane zgodnie z przeznaczeniem danego obiektu. Nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ nie tylko pomoże Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu ale także przeprowadzi serwis instalacji przeciwpożarowych w mieście Warszawa, Lublin, a także Łódź w celu sprawdzenia ich funkcjonalności. Realizowane przeglądy ppoż nie tylko dają pewność, że wszystko działa jak należy. U nas możesz liczyć na fachowe doradztwo w tej kwestii, a tym samym wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

Serwis ppoż z NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ to gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa

W przypadku pożaru, bądź niewielkiego zaprószenia ognia informacja o tym, czy przeglądy systemów ppoż były przeprowadzana jest istotna również dla towarzystw ubezpieczeniowych przy wypłacaniu odszkodowania. Czasami zdarzają się sytuacje kiedy urządzenia w wyniku uszkodzenia błędnie sygnalizują o zagrożeniu. W takich przypadkach serwis ppoż jest niezbędny. Wykonywany przez nas przegląd jest potwierdzony specjalnym protokołem, a także wpisem w książce eksploatacji. Firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, co jest dla Ciebie gwarancją, że cała usługa została wykonana profesjonalnie. Doskonale wiemy, że w kwestii ochrony przeciwpożarowej nie ma miejsca na jakiekolwiek niedopatrzenia. Świadczone przez nas przeglądy systemów ppoż w mieście Warszawa, Lublin oraz Łódź obejmują m.in. sprawdzenie:

  • sprawności systemu ostrzegawczego,
  • użyteczności gaśnic, hydratów, drzwi ppoż i innego sprzętu gaśniczego,
  • elementów ewakuacyjnych,
  • systemów oddymiania.

Z nami serwis ppoż nie musi kosztować kroci. Ustalamy korzystną cenę oraz dogodny termin realizacji. NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ najlepiej opisują trzy słowa – szybko, tanio i bezpiecznie!

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt