Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)


Wstecz
Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

W pełni sprawny System Sygnalizacji Pożaru zapewnia pracownikom, klientom i użytkownikom pomieszczeń wysoki stopień bezpieczeństwa. Firma NoFire zapewnia wykonanie prac zgodnie z wymogami prawnymi, normami oraz zaleceniami producentów przez kompetentnych serwisantów. W skład dostawy i montażu systemu sygnalizacji pożaru wchodzi:

  • centrala SSP,
  • czujniki dymu, temperatury,
  • sygnalizatory dźwiękowe i optyczne,
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP).

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt