Systemy detekcji CO LPG


Wstecz
Systemy detekcji CO LPG

Zgodnie z aktualnymi przepisami garaże i podziemne hale garażowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom powinny być wyposażone w systemy detekcji tlenku węgla (CO). Coraz więcej deweloperów decyduje się na rozbudowanie instalacji o detektory propan butanu (LPG).

Detektory tlenku węgla i propan butanu połączone z instalacją wentylacji garażu należą do grupy urządzeń przeciwpożarowych, które należy poddawać okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniem producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Ponadto sensory w ustalonych interwałach czasowych powinny przechodzić kalibrację, aby reagować na niebezpieczny gaz z odpowiednią czułością.

Nasza firma wykonuje przeglądy i kalibracje systemów wiodących producentów: GAZEX, HEKATO, COMAG, ATEST-GAZ, PRO-SERVICE, SAPEL, SENSOR-TECH.

Korzystamy z profesjonalnej aparatury pomiarowej i gazów testujących.

Z każdego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół z oceną stanu systemu.

Usługa kalibracji urządzenia potwierdzona jest stosownym świadectwem kalibracji.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt