Ocena ryzyka zawodowego


Wstecz
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, która jest przeprowadzana w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Sporządzamy nowe oceny ryzyka zawodowego oraz realizujemy aktualizację bieżących ocen w oparciu o zmiany czynników szkodliwych na stanowisku pracy.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt