Przeglądy hydrantów

Na terenie zakładu pracy hydranty oraz zawory hydrantowe są traktowane jako urządzenia przeciwpożarowe. Z tego względu co jakiś czas należy poddawać je niezbędnym czynnościom konserwacyjnym. Przeglądy hydrantów przeprowadza się zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Natomiast węże będące elementem wyposażenia hydrantów muszą być poddawane próbie ciśnieniowej przynajmniej raz na 5 lat. Regulacje w tym zakresie sprecyzowano w rozporządzeniu MSWiA dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków.

 

W czasie kontroli ocenia się stan techniczny hydrantu i jego elementów, przewody rurowe doprowadzające wodę, przeprowadza się pomiary ciśnienia i poboru wody. Na koniec osusza się hydrant i przygotowuje do ewentualnego użycia, a wreszcie nakleja etykietę kontrolną z informacjami o przeglądzie.

 

Tego typu przeglądy powinny być wykonywane przez doświadczonego specjalistę dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem w zakresie norm przeciwpożarowych. Specjaliści z naszej firmy mają właściwe kompetencje do przeprowadzania przeglądów hydrantów oraz wiedzę o procedurach i szczegółowych zaleceniach producentów. Co więcej, dysponują wysokiej jakości sprzętem i narzędziami umożliwiającymi wykonanie konserwacji według zalecanych norm.

 

Po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu wystawiany jest specjalny protokół przeglądu hydrantu z datą i wynikiem testu, wykazem wymienionych elementów i części zamiennych, dodatkowymi wymogami i wyznaczoną datą kolejnego badania.

 

 

NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ zadba o przegląd hydrantów od A do Z

Hydrant tuż obok gaśnicy to drugie najważniejsze urządzenie przeciwpożarowego, którego prawidłowe działanie pozwala znacząco ograniczyć skutki rozprzestrzeniającego się pożaru. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych istnieje prawny obowiązek, aby przegląd hydrantów wykonywany był co najmniej raz w roku. Nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ wykonuje badanie hydrantów w mieście Warszawa, Łódź oraz Lublin polegające przede wszystkim na sprawdzeniu prawidłowego podłączenia oraz przepustowości węża. Wszelkie nieprawidłowości mogą zablokować przepływ wody lub znacząco zmniejszyć jej ciśnienie. Nie wykonywane regularnego przeglądu skutkuje również zebraniem się osadu w rurach, co uniemożliwia sprawne działanie hydrantu. Realizowany przez nas przegląd hydrantów obejmuje także sprawdzenie ich dostępności, prawidłowego zamontowania oraz ogólnego stanu technicznego. Sprawdzeniu poddawane są zarówno hydranty zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz zawory hydrantowe.

 

Zrealizuj badanie wydajności hydrantów w mieście Warszawa, Łódź oraz Lublin już dziś

Niezwykle istotną kwestię pełni również badanie wydajności hydrantów, które nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ również realizuje na terenie miasta Warszawa, Lublin, Łódź. Tutaj ocenie poddaje się ciśnienie pod jakim wypływa woda. Musi ono spełniać określone normy, aby gaszenie pożaru przebiegało tak jak należy. W żadnym wypadku nie należy bagatelizować corocznych przeglądów oraz nie należy ich wykonywać samemu. Nasi specjaliści nie dość, że posiadają specjalistyczną wiedzę to dodatkowo posiadają odpowiedni sprzęt pozwalający na profesjonalny przegląd hydrantów. Pamiętaj, że istotną rolę pełni również oznakowanie! Nasza firma przeprowadzone badanie hydrantów potwierdza protokołem, gdzie wpisywane jest sprawność lub uszkodzenie hydrantu. Co więcej, w przypadku jakichkolwiek niesprawności z naszej strony możesz liczyć na fachowe doradztwo. Dzięki znajomości nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań podpowiemy Ci co zrobić, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, a tym samym zadbać, aby kolejny przegląd hydrantów był jedynie formalnością!

 

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt