Przejścia instalacji kablowych


Wstecz
Przejścia instalacji kablowych

Najczęściej zabezpieczanym przejściem ppoż instalacji elektrycznej, są przewody elektryczne wychodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Przestrzeń pomiędzy przegrodą wypełniana jest wełną o gęstości niemniejszej niż 150 kg/m3. Powstałe w ten sposób oddzielenie malowane jest niepalną masą wraz z przewodami przechodzącymi przez przegrodę na długości określonej w Aprobacie Technicznej dla danego rodzaju przejścia. Przewody elektryczne w osłonach plastikowych zabezpiecza się poprzez przecięcie osłony, wypełnienie przestrzeni pomiędzy osłoną a przewodem przy użyciu niepalnej wełny oraz masy niepalnej.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt