Dostawa i montaż hydrantów wewnętrznych


Wstecz
Dostawa i montaż hydrantów wewnętrznych

Hydrant wewnętrzny to urządzenie umieszczone w sieci wodociągowej wewnętrznej, które służy do poboru wody, w celu ugaszenia pożarów z grupy A. Hydrant wewnętrzny należy do stałych urządzeń gaśniczych uruchamianych ręcznie. Składa się on z szafki hydrantowej, zaworu hydrantowego mosiężnego lub aluminiowego, węża hydrantowego, prądownicy zamykanej oraz elementu, na którym umieszczony jest wąż, czyli zwijadła, kosza lub kołyski.

Kiedy hydranty wewnętrznewymagane? Hydranty wewnętrzne występują w różnych średnicach i różnią się przeznaczeniem. Hydrant 25 stosuje się w budynkach zaliczonych pod względem pożarowym do kategorii zagrożenia ludzi (skrót ZL). Z kolei hydranty 33 przeznaczone są do garaży, a hydranty 52 do budynków przemysłowo-magazynowych (skrót PM). Konieczność stosowania hydrantów zależna jest od potencjalnego zagrożenia, które stwarza pożar, a rośnie ono wraz z powierzchnią obiektu i jego wysokością.

Aby hydranty wewnętrzne spełniały wymagania zasad ppoż., należy je poddawać regularnej konserwacji, tj. nie rzadziej niż raz na rok, podczas której sprawdza się stan i prawidłowe działanie hydrantu. Firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ S. C. oferuje kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, dostawy i montażu instalacji hydrantowej wewnętrznej i nie tylko, dzięki czemu możemy pochwalić się szerokim gronem zadowolonych klientów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt