Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)


Wstecz

Dźwiękowy system ostrzegawczy „DSO” jest urządzeniem przeciwpożarowym służącym do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych. System może być sterowany przez osobę sprawującą pieczę nad nim lub automatycznie otrzymując sygnał z Systemu Sygnalizacji Pożaru w momencie wykrycia pożaru w budynku.

Przegląd systemu dostosowany jest do potrzeb wynikających ze specyfiki budynku a także do rodzaju oraz producenta DSO. Niemniej jednak firma NOFIRE dokonuje sprawdzenia stanu instalacji, zasilania, a także wymianę zepsutych elementów, przegląd zakańcza stosowny protokół wraz z wpisem do książki eksploatacyjnej.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt