Dokumentacja powypadkowa


Wstecz
Dokumentacja powypadkowa

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej jest obowiązkowe przy każdym wypadku w pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt