Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP


Wstecz
Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP

Świadczymy usługi w zakresie pomocy inwestorowi w przygotowaniu budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. W ramach usługi wykonamy następujące zadania: przygotujemy powiadomienie do odpowiedniej KM/KP PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, sprawdzimy budynek jak i jego dokumentację pod względem spełnienia wymagań stawianych przez Państwową Straż Pożarną w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem budynku, w porozumieniu z inwestorem usuniemy nieprawidłowości i niedociągnięcia jeśli będą mieścić się w ramach świadczonych przez nas usług lub przygotujemy wytyczne dot. nieprawidłowości i niedociągnięć.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt