Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi PPOŻ Warszawa to nasz główny teren działania.

Zobacz Naze realizacje

Oferta

Usługi BHP i PPOŻ

Usługi PPOŻ Warszawa

NoFire Usługi BHP i PPOŻ S.C. świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:


 •  kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 •  kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 •  instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje
 •  serwis urządzeń PPOŻ (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 •  komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku
 •  szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 •  oceny zagrożenia wybuchem
 •  stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie
 •  próbne ewakuacje z budynków
 •  projektowanie i prowadzenie dokumentacji (systemy sygnalizacji pożarowej SSP, systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO)
 •  sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ
 •  zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych
 •  usługi PPOŻ Warszawa
 •  przeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX, COMAG)
 •  bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe
 •  plany ewakuacji budynków
 •  przygotowanie obiektów do opiniowania (odbioru) przez Państwową Straż Pożarną
 •  ekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 •  doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia okresowe BHP Warszawa

Firma NoFire Usługi BHP i PPOŻ S.C. oferuje szeroki zakres usług związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP):


 •  szkolenia wstępne i okresowe BHP
 •  szkolenia BHP w formule E-learning
 •  kontrole oświetlenia ewakuacyjnego
 •  szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej
 •  zaopatrzenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 •  oceny ryzyka zawodowego
 •  instrukcje BHP Warszawa dla stanowisk pracy
 •  roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy
 •  obsługa postępowań powypadkowych
 •  pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli
 •  sprzedaż, montaż, rozmieszczenie apteczek i znaków bezpieczeństwa

O Nas

 
Witamy na stronie internetowej firmy NoFire Usługi BHP i PPOŻ S.C.

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu ochrony przeciwpoża­rowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarówno w dużych przedsiębior­stwach, jak i mniejszych firmach i biu­rach.

W naszej ofercie znajdą Państwo pełen zakres usług związanych z bez­pie­czeństwem pożarowym obiektów min. okresowe kontrole podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów, tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej, zabezpieczanie ppoż. imprez masowych, jak również szeroką gamę usług BHP – min. prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych, prowadzenie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego.
Nasz zespół tworzą inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego – specjaliści do spraw ochrony przeciwpożarowej oraz specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Państwu usług nasi pracownicy stale podwyższają swoje kwalifikacje.

Zapraszamy do współpracy!

Statystyki


0

Budynki w stałej konserwacji ppoż


0

Sprawdzonych
SSP


0

Wykonanych instrukcji bezpieczestwa pożarowego

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt