Operaty przeciwpożarowe


Wstecz
Operaty przeciwpożarowe

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt