Zbiorniki przeciwpożarowe


Wstecz

Zbiorniki przeciwpożarowe są to zbiorniki na wodę, które stanowią zapasowe lub uzupełniające źródło wody do celów gaśniczych w budynku. W dużym stopniu zbiornik spełnia szczególną role na obszarach, gdzie nie jest zachowana minimalna wydajność sieci hydrantowej dla budynku lub brak jest tej sieci.

NOFIRE wychodzi naprzeciw potrzebom administratorom budynków oferując przeglądy zbiorników przeciwpożarowych w okresach przyjętych w dokumentacji projektowej a również z zaleceń producenta.

Z każdego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół z oceną stanu zbiornika ppoż.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt