Konsultacje z Rzeczoznawcą PPOŻ


Wstecz
Konsultacje z Rzeczoznawcą PPOŻ

Przygotowanie obiektów do odbioru ppoż. (analiza dokumentacji, przeglądy obiektów, konsultacje i doradztwo, próby instalacji i urządzeń ppoż.). Ekspertyzy ppoż. dotyczące uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie:

  • warunków technicznych
  • dróg pożarowych,
  • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • instalacji i urządzeń przeciwpożarowych – hydranty wewnętrzne, SUG, DSO, SSP.

Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt