Uzgodnienia dokumentacji z Rzeczoznawcą PPOŻ


Wstecz
Uzgodnienia dokumentacji z Rzeczoznawcą PPOŻ

Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez rzeczoznawcę ds. ppoż z projektantem ma na celu weryfikację przyjętych założeń pod kątem spełnienia wymogów funkcjonalnych i formalnych zgodnie z obecnymi przepisami. Rodzaje obiektów, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały wymienione w § 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Ponadto rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dokona analizy i uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia awaryjnego, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), stałych urządzeń gaśniczych (SUG) i instalacji oddymiania.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt