Zawory hydrantowe


Wstecz
Zawory hydrantowe

Zawory hydrantowe to podstawowe urządzenie przeciwpożarowe będące na wyposażeniu większości budynków, które ma za zadanie wspomóc pracę jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru w obiekcie poprzez możliwość pobór wody z sieci wewnętrznej na danej kondygnacji  bez konieczności korzystania z autopompy strażackiej.

Zgodnie z PN-EN 671 w hydrancie wewnętrznym co roku powinien być sprawdzany wypływ wody, którego natężenie nie może być mniejsze od wartości podanych w tabelach tych norm. Prąd (strumień) wody powinien oddziaływać na pożar z odpowiednią siłą mechaniczną. N

Nasza firma wykonuje badanie wydajności zaworów hydrantowych profesjonalnym urządzeniem pomiarowym HYDRO-TEST firmy BIATECH.

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzamy szczegółowy protokół ze stanu instalacji przeciwpożarowej oraz w przypadku niezgodności z przepisami przedstawiamy zalecenia, jakie należy wykonać w celu osiągnięcia pełnej sprawności urządzeń.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt