Szkolenia ochrona przeciwpożarowa


Wstecz
Szkolenia ochrona przeciwpożarowa

Szkolenie organizowane w formie teoretycznej i praktycznej. Ważne jest przekazanie wiedzy na temat zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, przestrzeganie procedur bezpiecznej ewakuacji, czy też prawidłowego użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenie zawiera moduły, oparte na szeregu zagrożeń, w wynikających m.in. z procesów technologicznych, analizy zagrożeń dla danego zakładu pracy.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt