Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Świadczymy profesjonalne usługi PPOŻ Warszawa to nasz główny teren działania.

Zobacz Naze realizacje
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Nofire Warszawa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Wymóg sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyli dokumentu określającego zasady funkcjonowania zgodnego z ochroną przeciwpożarową, zapobiegania pożarowi i postępowania w przypadku jego wybuchu w danym obiekcie określają przepisy MSWiA z czerwca 2010 ((Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). Do przygotowania stosownego dokumentu zobowiązani są zarówno właściciele, zarządcy, jak i użytkownicy budynków użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, szpitali, biur itp.), zamieszkania zbiorowego (sanatoriów, domów wczasowych, domów opieki), obiektów produkcyjnych, inwentarskich oraz magazynowych o określonej powierzchni (kubaturze). Po opracowaniu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przedstawiona wszystkim pracownikom oraz osobom, które regularnie przebywają lub korzystają z obiektu. Wdrożenie zasad powinno zostać potwierdzone osobistym podpisem każdego pracownika na stosownym oświadczeniu. Zaznajomienie z dokumentem może również odbyć się w czasie szkolenia przeciwpożarowego lub szkolenia BHP. Należy pamiętać, że wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (a także ją aktualizować) może jedynie osoba specjalnie do tego uprawniona. Dlatego zalecamy skorzystanie z naszego doświadczenia i potwierdzonych kwalifikacji w tym zakresie. W naszej firmie dokumentacja przygotowywana jest przez inżynierów, inspektorów i specjalistów do spraw pożarnictwa. Dotychczas wszystkie opracowywane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego podczas odbioru obiektu spełniały wymogi Państwowej Straży Pożarnej.Pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm


Chcąc stworzyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, warto powierzyć tę kwestię profesjonalistom. Opracowane przez nas procedury zawsze zawierają wszystkie wymagane przez rozporządzenie elementy, m.in.: warunki ochrony przeciwpożarowej, sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz warunki i organizację ewakuacji. W sposób indywidualny i rzetelny pochylamy się nad planami obiektów oraz terenu przyległego. Zlecając wykonanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Warszawie naszej firmie NOFIRE, masz pewność dokładnego przeanalizowania dostępnych możliwości oraz wyboru najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami prawa uaktualnianie instrukcji przez wykwalifikowane osoby konieczne jest nie rzadziej niż raz na 2 lata oraz w przypadkach zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego. Nie ryzykuj zdrowiem i życiem ludzkim, bądź gotowy na potencjalne niebezpieczeństwa - postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm!Zapraszamy do współpracy!

Spełnij wszystkie wymogi prawne – instrukcja przeciwpożarowa to Twoje rozwiązanie


Poza zadbaniem o to, aby w każdym budynku systemy ppoż działy bez zarzutów nasza firma NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ dla wszystkich zainteresowanych klientów z miasta Warszawa, Łódź oraz Lublin przygotowuje również instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z przepisami jest ona niezbędna i zostaje sprawdzona podczas kontroli wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną. Instrukcja przeciwpożarowa jest obowiązkowa w budynkach:

  • znajdujących się w strefie pożarowej oraz gdzie występuję strefa zagrożona wybuchem,

  • gdzie kubatura brutto lub strefa pożarowa nie wynosi więcej niż 1000 m3, wyjątkiem są obiekty inwentarskie, gdzie granica ta wynosi 1500 m3

  • wielkość strefy pożarowej nie jest większa niż 1000 m3.

Wykonywana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące opisu warunków ochrony ppoż budynku oraz postępowania ewakuacyjnego w przypadku wystąpienia pożaru. Dodatkowo znajduje się w niej cały plan budynku wraz z rozmieszczeniem gaśnic, ROPów, czyli ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz znaków wskazujących kierunek ewakuacji.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zrealizujesz w mieście Warszawa, Łódź oraz Lublin

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagają dokładnej znajomości niezbędnych przepisów. W końcu jej zawartość ma w pełni gwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w budynku w przypadku pożaru. Dla Straży Pożarnej stanowi istotna informację odnośnie tego jak zaplanować całą akcję ratowniczą. Za usługę jaką jest wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego naszą firmę NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ wyróżnia konkurencyjna cena na terenie takich miasta jak Warszawa, Lublin oraz Łódź. Co więcej, świadczymy również pomoc w przypadku wystąpienia konieczności zaktualizowania dokumentu. Pamiętaj, że aktualizacja jest niezbędne co najmniej raz na dwa lata oraz kiedy zostaną zmienione pewne elementy składowe budynku lub prowadzony proces technologiczny. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dzięki czemu z nami zyskasz pewność, że usługa zostanie wykonana z dbałością o najdrobniejszy szczegół. W swoim zespole posiadamy jednych z najlepszych specjalistów oraz inspektorów , dla których ochrona przeciwpożarowa nie stanowi tajemnic. Zadbaj o bezpieczeństwo w budynku! Z nami szybko, terminowo oraz profesjonalne zrealizujesz każdą usługę!

Statystyki


0

Budynki w stałej konserwacji ppoż


0

Sprawdzonych
SSP


0

Wykonanych instrukcji bezpieczestwa pożarowego

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami