Szkolenia wstępne BHP


Wstecz
Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie BHP musi odbyć każdy pracownik, a także studenci odbywający praktykę studencką i uczniowie szkół zawodowych uczący się praktycznie zawodu. Warto tu podkreślić, że obowiązek odbycia szkolenia BHP obejmuje wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (również w niepełnym wymiarze godzin). Realizujemy szkolenia wstępne BHP z dojazdem do klienta, podczas których, przekazujemy informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt