Pompownie przeciwpożarowe


Wstecz

Pompownie przeciwpożarowe to pomieszczenia w których znajdują się pompy i inne urządzenia służące do zasilania instalacji gaśniczych. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, pompy powinny zapewniać wymagane ciśnienie przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najbardziej niekorzystnie. Przegląd pompowni powinien być przeprowadzany zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt