Systemy oddymiania garaży


Wstecz
Systemy oddymiania garaży

System oddymiania garażu podziemnego, odgrywa kluczową rolę w przypadku pożaru zlokalizowanego w obrębie garażu.
Jego zadaniem jest odprowadzeniem poza budynek jak największej ilości toksycznego dymu pożarowego w celu poprawienia warunków ewakuacji i prowadzenia akcji gaśniczej przybyłym jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
Aby system spełnił swoją funkcję musi, być sprawny i zadziałać w odpowiedni sposób.
W celu zapewnienia ciągłości działania systemu należy wykonywać przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne nie rzadziej niż raz w roku. Nie należy zapominać dodatkowo o prowadzeniu czynności serwisowych w okresach ustalonych przez producenta.

NOFIRE wykonuje okresowe przeglądy systemów oddymiania podziemnych hal garażowych oraz sprawdza współdziałanie tychże systemów z innymi instalacjami m.in. systemem sygnalizacji pożaru.
Z przeprowadzonego przeglądu sporządzamy szczegółowy protokół oceniający stan instalacji przeciwpożarowej.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt