Systemy oddymiania klatek schodowych


Wstecz
Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych służą do automatycznego wykrycia zagrożenia pożarowego i odprowadzenia gazów pożarowych z kubatury klatki schodowej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji obiektu.

Rozróżniamy systemy oddymiania klatek schodowych wyposażone w klapy sterowane elektrycznie oraz pneumatycznie.

 

Firma NOFIRE posiada uprawnienia do przeglądu, serwisu i konserwacji central oddymiania i klap dymowych wiodących producentów (D+H, AFG, POLON-ALFA).

Nasz serwis wykonuje rzetelne przeglądy systemów oddymiania, weryfikując stan techniczny poszczególnych elementów systemów: klap dymowych, siłowników, central, czujek dymowych i ręcznych przycisków oddymiania (RPO) a także drzwi i wentylatorów napowietrzających.

Z każdego przeglądu sporządzany jest szczegółowy protokół z oceną stanu technicznego systemu.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt