Hydranty zewnętrzne


Wstecz
Hydranty zewnętrzne

Sprawna hydrantowa sieć przeciwpożarowa stanowi skuteczne zaopatrzenie w wodę jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas pożarów. Właściciele i zarządcy budynków powinni pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku podawane przeglądom i konserwacji.
NoFire Usługi BHP i PPOŻ wykonuje pomiary wydajności hydrantów zewnętrznych profesjonalnym urządzeniem pomiarowym HYDROTEST marki BIATECH. 
Z przeprowadzonego badania sporządzany jest szczegółowy protokół z oceną stanu instalacji przeciwpożarowej i zaleceniami.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt