Hydranty wewnętrzne


Wstecz
Hydranty wewnętrzne

Hydrant wewnętrzny to podstawowe urządzenie przeciwpożarowe będące na wyposażeniu większości budynków (poza ZL IV), którego prawidłowe użycie może skutecznie zmniejszyć straty związane z zagrożeniem pożarowym.

Zgodnie z PN-EN 671 w hydrancie wewnętrznym co roku powinien być sprawdzany wypływ wody, którego natężenie nie może być mniejsze od wartości podanych w tabelach tych norm. Prąd (strumień) wody powinien oddziaływać na pożar z odpowiednią siłą mechaniczną. Natomiast węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze co 5 lat.

Nasza firma wykonuje badanie wydajności hydrantów profesjonalnym urządzeniem pomiarowym HYDRO-TEST firmy BIATECH.

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzamy szczegółowy protokół ze stanu instalacji przeciwpożarowej oraz w przypadku niezgodności z przepisami przedstawiamy zalecenia, jakie należy wykonać w celu osiągnięcia pełnej sprawności urządzeń.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt