Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej


Wstecz
Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej, zwana w skrócie ekspertyzą PPOŻ jest dokumentem zawierającym rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza ppoż wprowadza alternatywne rozwiązania mające na celu spełnienie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w stosunku do rozpatrywanego budynku, obiektu budowlanego czy terenu. W ekspertyzie przeciwpożarowej w toku wnikliwej analizy przepisów, przedstawionej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego, zawierającej koncepcję bezpieczeństwa, właściciel obiektu otrzymuje uzgodnienie wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej pozwalające na bezpieczne użytkowanie budynku.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt