Inspektor BHP w obiekcie


Wstecz

Osoba pełniąca funkcję Inspektora BHP ma za zadanie wdrożyć i przestrzegać, wszelkie procedury bezpieczeństwa. Oferujemy nadzór nad realizacją projektów bezpieczeństwa oraz wykonywanie zadań BHP, wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Nasz Inspektor BHP udziela pełnego wsparcia w procesie decyzyjnym, którego celem jest poprawa warunków pracy.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt