Analiza stanu bezpieczeństwa


Wstecz
Analiza stanu bezpieczeństwa

Stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy musi być przestrzegany w oparciu o szereg przepisów BHP i Ppoż. Wykonujemy analizę stanu bezpieczeństwa, przez sprawdzenie dokumentacji BHP, aktualnego stanu warunków ewakuacji, sprawdzenie zgodności obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiamy koncepcję zmian w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt