Gaśnice


Wstecz
Gaśnice

Sprawna gaśnica zmniejsza ryzyko powstania poważnych strat w wyniku rozwiniętego pożaru. Dlatego tak ważne jest poddawanie ich okresowym konserwacjom i przeglądom w sposób określony w Polskich Normach. Czynności te powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok. Obowiązek ten na właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nasi KlienciW razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Nami

Kontakt